Basisbehoeften van de Hond

De basisbehoeften van de hond: Wat zijn deze nu en waarom is het zo belangrijk om hen te voorzien in deze?

De behoeftes van onze honden schelen eigenlijk niets met die van onszelf namelijk;
Lichamelijke behoeften; Elke hond heeft een behoefte aan eten, drinken, een plek om te slapen, lichaamsbeweging en de mogelijkheid om een poep en plas te kunnen doen.

Veiligheid en Zekerheid; gewenning, routine, consequent handelen en vertrouwen. Als je hond bij jou in huis komt heeft deze (zowel pup als adoptie) tijd nodig om te kunnen wennen aan deze omgeving. Hoeveel tijd daarvoor nodig is hangt af van de hond. De tijd gunnen die daarvoor nodig is is belangrijk, zodat de hond vertrouwd raakt met zijn omgeving en ervaart dat deze veilig is. Routine in de dag geeft een hond ook houvast en veiligheid omdat het voorspelbaar is. Het consequent handelen naar je hond toe maakt dat jouw hond weet waar die aan toe is en waar hij op kan bouwen en vertrouwen. En dat maakt jou als begeleider veilig. Dit alles bij elkaar maakt dat jouw hond zijn omgeving en zijn leefgenoten kan vertrouwen. En vertrouwen is de basis! 

Sociaal Contact; ieder wezen, dus ook jouw hond, heeft behoefte aan sociaal contact. Dit kan zijn met vaste speelkameraadjes maar dit kan bij sommige honden ook alleen menselijk contact zijn.

Waardering en Erkenning; Net als mensen hebben ook honden behoefte aan waardering voor wat ze goed doen en erkenning van wie ze zijn en wat ze graag doen. Neem je hond nooit als vanzelfsprekend. Hoe vaak gebeurt het niet dat mensen nauwelijks communiceren met hun honden, totdat de hond zich niet goed gedraagt. Pas dan komt de communicatie en vaak negatief in een uhh of foei.
Je hond heeft het juist nodig om bekrachtigd te worden in wat hij of zij goed doet. Laat je hond merken dat je blij bent dat hij of zij zich zo vaak goed gedraagt. Beloon goed gedrag. Ook fijn om te weten is dat gedrag wat beloont wordt ook vaker getoond gaat worden.

Zelfontwikkeling; sport en spel, vrije keuze, zelf ontdekken, neuswerk, hersenwerk en training. Opbouwend voor het zelfvertrouwen en de fun die een hond ervaart.

Waarom is het nu zo belangrijk om tegemoet te komen aan deze behoeftes?

Een hond die op alle gebieden voorzien is, uit zich in een hond die in balans is. Een hond die zich zeker voelt en die vertrouwen heeft in de omgeving en zijn begeleider. Deze hond maakt zich geen zorgen en zal daarom niet snel gedrag vertonen wat in de mens zijn ogen ongewenst is.

Een hond die op bepaalde gebieden niet voorzien wordt zal zich daar zorgen over maken. Als een hond zich zorgen maakt kan hij bepaald gedrag gaan vertonen dat de mens als ongewenst ervaart.
Het is daarom erg belangrijk dat er bij dergelijk gedrag gekeken gaat worden naar de gebieden waar de hond wat mist in de behoeften en dat er gekeken wordt naar hoe hieraan tegemoet gekomen kan worden, zodat de hond op zijn tempo kan gaan ervaren dat hij zich geen zorgen meer hoeft te maken.

Waar maakt jouw hond zich zorgen om? En als je dit zo leest, waar denk je dan nog aan tegemoet te kunnen komen?

Liefs Sam

Hee, ik ben Sam

Graag wil ik mijn steentje bijdragen aan het vergroten van hondenwelzijn. Via mijn blogs deel ik graag wat kennis/ervaring over bepaalde onderwerpen rondom de hond en zijn gedrag. Veel leesplezier!

Heb je iets meer hulp nodig? Snuffel dan gerust rond bij het aanbod. 

meer blogs